Chưa phân loại

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!