Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Ðức Thánh cha tiếp Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

 

Ðức Thánh cha tiếp Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng Tư năm 2023, dành cho các tham dự viên Ðại hội của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao tinh thần phục vụ các tín hữu giáo dân cần có, khi dấn thân trong Giáo hội.

Ðại hội của Bộ tiến hành trong những ngày qua, dưới sự điều hành của Ðức Hồng y Bộ trưởng Kevin Farrell và có chủ đề là: “Giáo dân và đặc tính thừa tác trong Giáo hội đồng hành”.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Một điều chúng ta cần phải nhớ là các tác vụ, các công tác phục vụ, trách nhiệm, chức vụ không bao giờ được trở thành điều làm ta tự tham chiếu. Mục đích của những tác vụ ấy là mang “các giá trị Tin mừng vào các lãnh vực xã hội, chính trị và kinh tế trong thời đại chúng ta” (Evangelii Gaudium, 102). Ðó là sứ mạng được ủy thác, nhất là cho các giáo dân”.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: “Ðộng lực đích thực phải linh hoạt mỗi tín hữu khi đảm nhận bất kỳ công tác nào trong Giáo hội, bất kỳ sự dấn thân làm chứng Kitô trong thực tại họ sống, đó là ý chí phục vụ các anh chị em và phục vụ Chúa Kitô nơi những anh chị em ấy. Chỉ như thế mỗi tín hữu đã chịu phép rửa mới có thể khám phá ý nghĩa cuộc đời của mình, vui mừng cảm nghiệm mình là “một sứ vụ trên mặt đất” (ibid., 273), được kêu gọi, trong những cách thức và hình thái khác nhau, soi sáng, chúc phúc, linh hoạt, nâng đỡ, chữa lành và giải thoát” (ibid.).

(Rei 22-4-2023)

  1. Trần Ðức Anh, O.P.

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!