Góc tư vấn

Giáo Hội không được phép dạy sai, vì Giáo Hội được thành lập bởi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chính là Thiên Chúa

Giáo Hội không được phép dạy sai, vì Giáo Hội được thành lập bởi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chính là Thiên Chúa

 

Giáo Hội không được phép dạy sai, vì Giáo Hội được thành lập bởi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chính là Thiên Chúa

Đức Ông Charles Pope là giáo sư Kinh Thánh đang giảng dạy tại các chủng viện ở tổng giáo phận Washington DC và phụ trách một lớp Kinh Thánh tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Ngài cũng là niên trưởng linh mục đoàn của tổng giáo phận Washington.

Liên quan đến Tiến Trình Công Nghị gây tranh cãi tại Đức, ngài đã có bài viết sau trên tờ National Catholic Register với nhan đề “The Church Cannot Teach Error, Because She Was Founded by Jesus Christ, Who is God Himself” nghĩa là “Giáo Hội không được phép dạy sai, vì Giáo Hội được thành lập bởi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chính là Thiên Chúa.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ:

Thường có những yêu cầu gay gắt, đến từ cả trong và ngoài Giáo Hội, rằng Giáo Hội phải thay đổi những giáo huấn của mình để phù hợp với quan niệm hiện đại. Do mối bận tâm của thời đại chúng ta về tình dục, nhiều yêu cầu thay đổi liên quan đến các vấn đề liên quan: hành vi đồng tính luyến ái, “hôn nhân” đồng giới, ngoại tình (đặc biệt là ly hôn và “tái hôn”), quan hệ tình dục trước hôn nhân, tránh thai và phá thai.

Nhưng những đòi hỏi như vậy cho thấy một sự hiểu lầm về cả bản chất và sức mạnh của Giáo Hội. Ngày nay có nhiều ý kiến sai lầm liên quan đến Giáo hội học (ecclesiology), ngay cả giữa các tín hữu. Người ta thường nghĩ rằng Giáo Hội (hoặc ít nhất là các nhà lãnh đạo hiện tại của Giáo Hội) có thể đơn giản quyết định điều chúng ta muốn giảng dạy về bất kỳ chủ đề nào; ví dụ, nếu chúng ta muốn thay đổi những gì chúng ta dạy về phá thai, chúng ta có thể làm điều đó. Và các nhà phê bình hiện đại khẳng định rằng nếu chúng ta có thể làm điều đó, thì chúng ta nên làm điều đó. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ giáo lý “gây tranh cãi” nào của chúng ta chẳng hạn như các biện pháp tránh thai, chức tư tế chỉ dành cho nam giới, v.v. Đây là thứ giáo hội học sai lầm và là sự phóng đại quyền lực của Giáo Hội.

Giáo Hội không có thẩm quyền nào để đảo ngược giáo huấn về phá thai, tránh thai, chức tư tế chỉ dành cho nam giới, hoặc ly dị và “tái hôn”, theo đó, một người rời bỏ một cuộc hôn nhân thành sự và bước vào một cuộc hôn nhân khác là ở trong tình trạng ngoại tình đang tiếp diễn. Chúng ta không có thẩm quyền lật đổ các học thuyết Kinh Thánh, các học thuyết về truyền thống thiêng liêng, hoặc bất kỳ giáo điều và học thuyết đã được xác định nào của chúng ta. Không thể có chuyện một điều gì đó không thể đúng về mặt đạo đức hoặc giáo lý vào một ngày nào đó mà lại có thể đúng vào ngày hôm sau; và ngược lại.

Vẫn còn những người khác khăng khăng rằng Giáo Hội nên đọc các cuộc khảo sát và thay đổi những lời dạy của mình để phù hợp với những gì những người ngồi trong hàng ghế nghĩ hoặc muốn. Một lần nữa, đây là giáo hội học thiếu sót. Giáo Hội Công Giáo, là Thân thể của Chúa Kitô và sự hiện diện hữu hình của Ngài trên trái đất, không tồn tại để phản ánh quan điểm của thời đại này hoặc thậm chí của các thành viên hiện tại. Giáo Hội Công Giáo tồn tại để công bố những lời dạy của người đứng đầu và người sáng lập, là Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội là sự hiện diện và tiếng nói sống động và tích cực của Ngài trên thế giới.

Kinh Thánh nói, “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em.” (Dt 13:8-9).

Thật vậy, chắc chắn có nhiều “sự dạy dỗ kỳ lạ” trong thời đại của chúng ta! Nhưng Chúa Giêsu và Thân Thể của Ngài là Giáo Hội, vốn là một, không thể và không thay đổi trong việc công bố chân lý về giáo lý và đạo đức.

Mặc dù sự hiểu biết của chúng ta về các giáo lý có thể sâu sắc hơn và phát triển theo thời gian, nhưng sự phát triển này không thể đến mức một giáo lý thay đổi ý nghĩa cơ bản của nó, khiến từ “có” trở thành “không” hoặc ngược lại. Đó không phải là sự phát triển; nó sẽ là một sự phủ định.

Giáo Hội phải nhấn mạnh, theo lời của Thánh Phaolô, “Xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi! Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa là ‘có’ vừa là ‘không’. Vì Đức Kitô Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi, rao giảng cho anh em, đã không vừa là ‘có’ vừa là ‘không’, nhưng nơi Người chỉ toàn là ‘có’”. (2 Cr 1:18) -19). Sự khẳng định của chúng ta về chân lý được mạc khải không thể thay đổi từ “có” thành “không”. Chúng ta không thể phủ nhận những gì Thiên Chúa đã mặc khải; chúng ta không thể xé các trang trong Kinh thánh; chúng ta không thể lật đổ những giáo điều thiêng liêng. Tiếng “có” của chúng ta đối với chân lý chắc chắn của Thiên Chúa không thể trở thành “không”. “Amen”

Xin nhắc lại một lần nữa, Giáo Hội không có quyền gì lật đổ những điều Chúa đã dứt khoát dạy. Không ai — thậm chí kể cả giáo hoàng — có thể thay đổi các chân lý của Kinh Thánh, Truyền Thống Thiêng Liêng, hoặc các học thuyết mà Huấn Quyền đã đưa ra cho niềm tin của chúng ta.

Source:National Catholic RegisterThe Church Cannot Teach Error, Because She Was Founded by Jesus Christ, Who is God Himself

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!