Nghệ thuật sốngThư viện

Muốn Hạnh Phúc Hãy Tập Thói Quen Biết Ơn

 

“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri”

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!