Nghi thứcPhụng vụ

Nghi Thức Làm Phép Nhà

Nghi Thức Làm Phép Nhà

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Mọi người: Amen

1/- Hát: Kinh Chúa Thánh Thần

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2/- Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con; mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

3/- Kinh Tin

Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Ðức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Ðấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

4/- Kinh Cậy

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời hưởng phước đời đời, vì Chúa là Ðấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

5/- Kinh Mến

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Nghi Thức Làm Phép Nhà

Chủ sự: Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà

Mọi người: Amen

Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Ðấng đã sinh ra bởi Ðức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin Người đoái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này, xin Người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em, hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô: hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan toả khắp nơi.

Chủ sự:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc24,28-31)

Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, đến gần làng các ông định tới, Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng:”Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðó là Lời Chúa.

Chủ sự có thể giảng vắn tắt đôi lời, kế đó ngài đọc lời cầu sau đây:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Con Thiên Chúa, là Chúa trời đất, Ðấng đã trở nên xác phàm ở giữa nhân loại, và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta đồng thanh tôn vinh:

Mọi người lặp lại sau mỗi lời cầu:

Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.

– Chúa Giêsu đã thánh hoá gia đình Nazareth khi ở với Mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương ngự đến trong nhà này như là Thượng khách và là Chúa của chúng ta.

– Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành Ðền Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa cho Mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống, để trở nên Ðền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần.

– Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho Mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên Lời Chúa, và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành.

– Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa, tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình, để họ có được nơi ở xứng đáng.

Kế đó Chủ sự mời gọi Mọi người đọc Kinh Lạy Cha,

sau đó ngài đọc lời nguyện làm phép nhà như sau:

Chủ sự dang tay đọc:

Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang nài xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này. Ðể khi ở trong nhà này, họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa; khi đi xa nhà này, họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành; và khi trở về nhà này, họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị đời đời.

Mọi người: Amen

Ðọc lời nguyện xong, Chủ sự rảy nước thánh lên những người tham dự. Chủ nhà dẫn Chủ sự đi rảy nước thánh khắp nhà. Ðang lúc đó có thể hát một bài thánh ca về sự hiện diện của Chúa.

Hát: Tán Tụng Hồng Ân

Xin dâng lời cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Ðôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm mến. Ðôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn muôn đời.

TK1. Ðời đời Người đã thương con. Ðời đời Người vẫn thương con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.

TK2. Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu. Loài người được Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

Rảỵ nước thánh xong, Chủ sự kết thúc như sau:

Nguyện xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng anh em và nguyện cho Lời của Người ở lại luôn mãi trong chúng ta, để khi làm mọi việc chúng ta đều làm cho sáng danh Chúa.

Mọi người: Amen

Sau cùng Mọi người có thể đọc ba kinh kính mừng hay một kinh nào đó dâng gia đình cho Ðức Mẹ, rồi hát một bài ca kết thúc.

Kinh Dâng Gia Ðình Cho Ðức Mẹ

Lạy Mẹ nhân lành, xưa đã sống cuộc đời thánh thiện ở nhà Nazaret, xin Mẹ làm Nữ Vương thống trị gia đình này, mà hôm nay con thiết tha dâng phó cho Trái Tim cực sạch Mẹ.

Xin Mẹ hướng dẫn tâm tình từng người, biết sống theo luật Phúc Âm, tuân theo mệnh lệnh Mẹ.

Xin Mẹ giữ gìn Ðức Tin cho gia đình chúng con khỏi sa ngã vì sóng gió. Lạy Nữ Vương gia đình, Trái Tim Mẹ hãy nên nguồn an ủi gia đình con, những ngày lầm than khổ sở, hãy bảo đảm hạnh phúc cho gia đình chúng con, mong mai sau toàn thể gia đình Mẹ chỉ huy đây, được họp mặt cùng Mẹ trên gia đình Thiên Ðàng . Amen

Lạy Trái Tim Mẹ Ðồng Trinh Maria, là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự vui mừng đau khổ, sự sống chết. Xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này!

Lạy Nữ Vương Gia Ðình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai ?

Ðời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Ðàng. Amen.

Hát: Xin Vâng

TK1: Mẹ ơi ! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

Mẹ ơi ! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. (ÐK)

Ðiệp Khúc:

Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

TK2: Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng. Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. (ÐK)

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy

Lạy Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu.

– Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Cầu cho chúng con.

Lạy các Thánh Tử Ðạo Việt Nam.

– Cầu cho chúng con.

Linh mục chủ sự ban phép lành cho mọi người hiện diện.

Gia trưởng cám ơn cha và cộng đoàn.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!