Nghi thứcPhụng vụ

Nghi Thức Rửa Tội Người Lớn

Nghi Thức Rửa Tội Người Lớn

 

 

 

 1. Nghi Thức Rửa Tội Người Lớn

(Ngoài Thánh Lễ)

 1. Nghi Thức Tiếp Nhận

Chủ Tế: Ông (bà, anh, chị, em, con) xin gì cùng Hội Thánh Chúa?

Người chịu phép: Thưa con xin Ðức Tin.

Chủ Tế: Ðức Tin sinh ơn ích gì cho ông (bà, anh, chị, em, con)?

Người chịu phép: Thưa Ðức Tin đem lại cho con sự sống đời đời.

Chủ Tế: Sự sống đời đời là ông (bà, anh, chị, em, con) nhận biết Thiên Chúa thật và Ðấng Người sai đến là Ðức Giêsu Kitô. Vì chưng Ðức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình.

Sự sống ấy ông (bà, anh, chị, em, con) hôm nay đã xin cùng với Bí Tích Rửa Tội, nếu ông (bà, anh, chị, em, con) đã không biết Ðức Kitô và không muốn trở nên môn đệ của Người. Vậy trước đây ông (bà, anh, chị, em, con) đã nghe lời Người, đã muốn tuân giữ giới răn Người, đã sống trong tình huynh đệ và cầu nguyện chưa? Ðể trở thành người Kitô hữu, ông (bà, anh, chị, em, con) đã làm tất cả những điều ấy chưa?

Người chịu phép: Thưa con đã làm.

Chủ Tế: (hướng về những người đỡ đầu hỏi) Còn ông (bà, anh, chị, em, con) nhận đỡ đầu cho người chịu phép này, trước mặt Thiên Chúa, xét người này hôm nay có xứng đáng lãnh các Bí Tích gia nhập Kitô giáo hay không?

Người đỡ đầu: Con tin chắc người này xứng đáng.

Chủ Tế: Ông (bà, anh, chị, em, con) đã làm chứng cho người chịu phép này, ông (bà, anh, chị, em, con) có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng tiếp tục giúp đỡ người này phục vụ Ðức Kitô không?

Người đỡ đầu: Thưa con sẵn sàng.

Chủ Tế: Lạy Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa thay cho tôi tá Chúa đây đã đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách, hôm nay trước mặt Hội Thánh, người này đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Vậy giờ đây, xin Chúa đoái thương ban cho người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

 1. Phụng Vụ Lời Chúa

Bài trích sách tiên tri Isaia (Is 44,1-3)

Hỡi Giacóp tôi tớ của Ta, và hỡi Israel dân tộc Ta đã tuyển chọn, giờ đây hãy nghe Ta. Ðây Chúa là Ðấng tạo dựng và tác thành ngươi từ trong lòng mẹ, là Ðấng phù trợ người phán rằng: “Hỡi Giacóp tôi tớ ta mà ta đã tuyển chọn cách chính đáng, ngươi đừng sợ hãi, vì Ta sẽ đổ nước xuống trên kẻ khao khát và sẽ khiến suối nước chảy trên đất khô khan; Ta sẽ tuôn đổ Thần Khí Ta trên dòng dõi ngươi và sẽ ban phúc lành của Ta trên con cháu ngươi.

Ðó là Lời Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa.

Hoặc đọc:

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi tín hữu Galata (Gal 4, 26-28)

“Anh chị em thân mến, tất cả anh chị em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giê su Kitô. Vì chưng tất cả anh chị em đã chịu phép Rửa Tội trong Ðức Kitô, là anh chị em mặc lấy Ngài. Nay không còn phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ vì tất cả anh chị em là một trong Ðức Giêsu”.

Ðó là Lời Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa.

Ðáp Ca

Xướng 1: Như nai rừng khát mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa Trời con.

Ðáp: Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống.

Xướng 2: Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời?

Xướng 3: Xin chiếu giãi quang minh và chân thực của Chúa để những điều đó hướng dẫn con, đưa con lên núi thánh và cung lâu của Ngài.

Xướng 4: Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa làm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ca ngợi Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con.

Alleluia

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Alleluia.

Phúc Âm

Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêu (Mt 28, 18-20).

Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với các môn đệ rằng: “Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy . Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Ðó là lời Chúa.

(Giảng vắn tắt)

III. Nghi Lễ Cầu Xin và Thống Hối

Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh (chị) em yêu quí đang xin lãnh nhận các Bí Tích của Chúa Kitô, và cũng cầu cho tất cả chúng ta là những người tội lỗi, để khi tiến đến gần Chúa Kitô với tâm hồn tin tưởng và thống hối, chúng ta được luôn luôn tiến bước trong đời sống mới.

Xướng 1: Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương khơi lại và đốt lên trong tất cả chúng ta tâm tình thống hối chân thật.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 2: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta, là những kẻ đã nhờ Bí Tích Rửa Tội mà chết cho tội lỗi, và được Chúa Kitô cứu thoát, được trở nên nhân chứng cho ơn thánh của Người trong cuộc sống.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 3: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây là người tin tưởng vào tình thương của Chúa và có lòng thống hối, được sẵn sàng ra đón Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 4: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho kẻ theo Ðức Kitô Ðấng xóa tội trần gian, không lây nhiễm tội lỗi và thoát khỏi áp lực thế gian.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 5: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, và nhờ người dẫn dắt, được hướng tới sự thánh thiện vẹn toàn.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 6: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây nhờ Bí Tích Rửa Tội, được mai táng với Chúa Kitô, được chết cho tội lỗi và luôn luôn sống cho Thiên Chúa.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 7: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người này khi tiến đến cùng Ðức Chúa Cha, được mang lại nhiều hoa trái thánh thiện và bác ái.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 8: Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thể thế giới, sau khi đã được Chúa Cha trao phó Con yêu quí của Người làm Ðấng Cứu Chuộc, biết tin tưởng vào tình yêu của Người và biết trở về với tình yêu ấy.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 1. Lời Nguyện Trừ Tà và Xức Dầu Dự Tòng

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một Chúa đến giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi và cho sống trong tự do của con cái Chúa, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây, khi đã nghiệm thấy những quyến rũ của trần gian và mưu mô ma quỉ cám dỗ, biết nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Chúa, xin Chúa cứu người này khỏi quyền lực tối tăm, và xin luôn luôn giữ gìn tôi tớ Chúa trên đường đời. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Chủ Tế: Xin Chúa Kitô là Ðấng Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho ông (bà, anh, chị, em, con). Ðể chỉ ơn ấy, tôi xức dầu cứu rỗi cho ông (bà, anh, chị, em, con), trong cùng một Ðức Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng hằng sống hằng trị muôn đời.

Mọi người: Amen.

Người chịu phép được xức dầu dự tòng O.S. trên ngực hoặc trên hai tay.

Chủ Tế: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho ông (bà, anh, chị, em, con), Người hằng sống hằng trị muôn đời.

Mọi người: Amen.

Chủ tế liền thinh lặng đặt tay trên người chịu phép.

 1. Nghi Lễ Rửa Tội
 2. Lời Khuyên Nhủ của Chủ Tế

Sau đó người chịu phép cùng với người đỡ đầu tiến đến giếng rửa tội.

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa Cha toàn năng thương đến tôi tớ Chúa đây (là T…) đang xin lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Chính Người đã kêu gọi và dẫn đưa tới giờ này, thì xin Người ban cho ánh sáng và sức mạnh, để T… nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng Ðức Tin của Hội Thánh. Cũng xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới T… Chúa Thánh Thần là Ðấng mà chúng ta sẽ thành khẩn nài xin xuống trên nước này.

 1. Làm Phép Nước(nếu nước chưa được làm phép)

Chủ Tế: Lạy Chúa, nhờ các dấu hiệu của Bí Tích, Chúa dùng quyền năng vô hình mà thực hiện hiệu quả lạ lùng, và đã bằng nhiều cách sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa, để bày tỏ ân sủng Bí Tích Rửa Tội.

Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đã bay lượn trên nước, để ngay từ đó chất nước đã mang sức thánh hóa.

Lạy Chúa, trong chính nước Hồng Thủy, Chúa đã cho thấy hình ảnh ơn tái sinh, để nhờ mầu nhiệm cũng một thứ nước, chấm dứt các tính mê nết xấu, và khơi nguồn các nhân đức.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con cái Abraham đi qua Biển Ðỏ ráo chân, để cho toàn dân được giải thoát khỏi ách nô lệ Pharaon, tiên báo một dân tộc mới gồm những người đã được thanh tẩy.

Lạy Chúa, Con Chúa đã được Gioan làm phép rửa trong nước sông Giođan, và được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong; khi bị treo trên thập giá, Người đã để nước cùng máu chảy ra từ cạnh sườn Người, và sau khi sống lại, Người đã truyền cho các Tông Ðồ rằng: “Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Vì vậy, xin Chúa đoái nhìn đến Hội Thánh Chúa và khơi cho Hội Thánh nguồn nước rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn Thánh của Con Chúa do Chúa Thánh Thần, để con người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, nhờ Bí Tích Rửa Tội được tẩy sạch mọi vết nhơ tội xưa, đáng được sống lại bởi nước và Thánh Thần trong tuổi thơ ấu mới.

Chủ Tế: (chạm tay vào nước và tiếp) Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ Con Chúa, xuống trên giếng nước này, để khi mọi người nhờ Bí Tích Rửa Tội, đã được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì cũng được phục sinh với Người trong sự sống. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

 1. Từ Bỏ Tà Thần

Chủ Tế: Ðể sống trong tự do của con cái Thiên Chúa ông (bà, anh, chị, em, con) có từ bỏ tội lỗi không?

Người chịu phép: Thưa từ bỏ.

Chủ Tế: Ðể khỏi làm nô lệ tội lỗi, ông (bà, anh, chị, em, con) có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?

Người chịu phép: Thưa từ bỏ.

Chủ Tế: Ông (bà, anh, chị, em, con) có từ bỏ ma quỉ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

Người chịu phép: Thưa từ bỏ.

 1. Tuyên Xưng Ðức Tin

Chủ Tế: Ông (bà, anh, chị, em, con) có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất không?

Người chịu phép: Thưa tin.

Chủ Tế: Ông (bà, anh, chị, em, con) có tin kính Ðức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Ðức Chúa Cha không?

Người chịu phép: Thưa tin.

Chủ Tế: Ông (bà, anh, chị, em, con) có tin kính Ðức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác loài người sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Người chịu phép: Thưa tin.

 1. Nghi thức Rửa Tội

Chủ Tế:

T… Tôi (Cha) Rửa Ông (bà, anh, chị, em, con),

Nhân Danh Chúa Cha (đổ nước lần thứ nhất)

Và Chúa Con (đổ nước lần thứ hai)

Và Chúa Thánh Thần (đổ nước lần thứ ba).

(Ðang khi rửa tội, người đỡ đầu nhẹ nâng đầu, hoặc đặt tay phải trên vai người chịu phép tửa tội).

 1. Nghi Lễ Diễn Ý
 2. Xức Dầu Sau Rửa Tội

Nếu vì lý do đặc biệt, việc cử hành Bí Tích Thêm Sức tách rời khỏi Bí Tích Tửa Tội, thì sau khi rửa tội, Chủ Tế xức dầu thánh Chrisma, đọc một lần công thức sau đây trên người đã được rửa tội.

Chủ Tế: Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã tái sinh ông (bà, anh, chị, em, con) bởi nước và Chúa Thánh Thần, và đã giải thoát ông (bà, anh, chị, em, con) khỏi tội lỗi. Chính Người xức dầu cứu độ cho ông (bà, anh, chị, em, con) để sau khi nhập đoàn với dân Người ông (bà, anh, chị, em, con) mãi mãi làm chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế cho đến cõi sống muôn đời.

Người đã được rửa tội thưa: Amen.

Sau đó, Chủ Tế thinh lặng xức dầu thánh S.C. trên đỉnh đầu người đã được rửa tội.

 1. Mặc Áo Trắng

Chủ Tế: T…, ông (bà, anh, chị, em, con) đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy ông (bà, anh, chị, em, con) hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền, cho đến khi ra trước tòa Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta để ông (bà, anh, chị, em, con) được sống muôn đời.

Người đã được rửa tội thưa: Amen.

Ðến câu “Vậy ông (bà…) hãy nhận lấy chiếc áo…” Người đỡ đầu mặc áo trắng cho tân tòng.

 1. Trao Nến Sáng

Chủ Tế: (Chủ Tế cầm lấy hoặc chạm tới nến phục sinh và nói) Người đỡ đầu hãy tiến lại trao nến sáng cho người tân tòng.

Người đỡ đầu tiến lại thắp nến từ cây nến phục sinh và trao cho người tân tòng.

Chủ Tế: Ông (bà, anh, chị, em, con) đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, ông (bà, anh, chị, em, con) hãy luôn sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong Ðức Tin. Khi Chúa Kitô đến, ông (bà, anh, chị, em, con) xứng đáng ra nghinh đón Người với toàn thể các Thánh trên trời.

Người đã được rửa tội thưa: Amen.

 1. Cử Hành Bí Tích Thêm Sức

Nếu chính Ðức Giám Mục ban Bí Tích Rửa Tội, thì Ngài cũng cử hành ngay Bí Tích Thêm Sức. Nếu không, chính Linh Mục cử hành Bí Tích Rửa Tội có thể ban Bí Tích Thêm Sức.

Người tân tòng đứng trước mặt vị Chủ Tế. Vị này nhắn nhủ vắn tắt như sau hoặc một cách tương tự.

Chủ Tế: T…, ông (bà, anh, chị, em, con) đã được tái sinh trong Chúa Kitô được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người, giờ đây ông (bà, anh, chị, em, con) còn lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Ðồ ngày lễ Ngũ Tuần, chính các Tông Ðồ và các Ðấng kế vị lại ban cho những người đã được rửa tội.

Vậy ông (bà, anh, chị, em, con) cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, ông (bà, anh, chị, em, con) làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô trong đức Tin và đức Mến.

Rồi chủ tế đứng chắp tay quay về phía giáo dân nói tiếp.

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tòng đây, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho người tân tòng này nên vững mạnh, và xức dầu để người này nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Mọi người lặng thinh cầu nguyện giây lát. Ðoạn chủ tế đặt hai tay trên người chịu phép và đọc:

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi. Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát tôi tớ Chúa khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Ðấng an ủi đến trong người này. Xin ban cho người này thần trí Khôn Ngoan và Thông Hiểu, thần trí Lo Liệu và Can Ðảm, thần trí Suy Biết và Ðạo Ðức, xin ban cho người này ơn Kính Sợ Chúa. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Bấy giờ người chịu phép tiến đến trước mặt chủ tế. Còn người đỡ đầu đặt tay phải trên vai người chịu phép.

Chủ Tế nhúng đầu ngón cái tay phải vào dầu Thánh S.C. rồi ghi hình Thánh Giá trên trán người chịu phép mà nói.

Chủ Tế: T… Hãy Nhận Lấy Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần

Người Chịu Phép: Amen.

Chủ Tế: Bình an của Chúa ở cùng ông (bà, anh, chị, em, con).

Người chịu phép: Và ở cùng Cha.

 1. Nghi Thức Rửa Tội Người Lớn

(Trong Thánh Lễ)

(Khi cử hành Thánh Lễ, sau Phúc Âm và Bài Giảng)

 1. Tiếp Ðón

Chủ tế: Anh chị em xin Giáo Hội điều gì?

Mọi Người: Chúng con xin Ðức Tin.

Chủ tế: Ðức Tin sẽ mang lại gì cho anh chị em?

Mọi Người: Ðức Tin mang lại sự sống đời đời.

Chủ tế: Ðây là sự sống đời đời: là nhận biết Thiên Chúa thật và Ðức Giêsu Kitô Ðấng Người sai đến. Thiên Chúa đã cho Ngài từ cõi chết sống lại, để trở nên Chúa của sự sống và muôn vật hữu hình và vô hình. Xin chịu phép Rửa Tội hôm nay tức là xin cho được sống đời đời. Anh chị em không thể xin điều đó, nếu đã không nhận biết Ðức Kitô và muốn làm môn đệ Ngài. Vậy anh chị em đã hoàn tất việc dự bị trở nên những Kitô hữu chưa?

Mọi Người: Chúng con đã hoàn tất.

Chủ Tế: Anh chị em đã nghe lời Ðức Kitô và quyết tâm theo huấn lệnh của Ngài chưa?

Mọi người: Chúng con đã quyết tâm theo Ngài.

Chủ Tế: Anh chị em đã cùng chia sẻ với chúng tôi trong lối sống và lời kinh nguyện chưa?

Mọi người: Chúng con đã làm như vậy.

Chủ Tế: (nói với những người đỡ đầu) Trước mặt Thiên Chúa và toàn thể cộng đồng, các ông bà đỡ đầu có chứng nhận những người anh chị em nầy xứng đáng để được thâu nhận vào Hội Thánh không?

Những người đỡ đầu: Thưa có.

Chủ Tế: Như vậy, các ông bà đỡ đầu có tiếp tục giúp đỡ những người anh chị em nầy bằng lời nói và gương sáng không?

Những người đỡ đầu: Chúng con sẽ tiếp tục.

Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, chúng con cảm tạ Cha, vì những người anh chị em nầy đã tìm gặp được Cha trong cuộc sống. Hôm nay, trước mặt Hội Thánh, những người con nầy đã đáp lại tiếng gọi của Cha và đón nhận Ðức Tin. Xin cho họ được tìm thấy nguồn vui viên mãn trong cuộc sống mới. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

 1. Lời Nguyện Trừ Tà và Xức Dầu Dự Tòng

Chủ Tế: Lạy Chúa toàn năng. Chúa đã sai Con Một Chúa xuống thế để cứu chúng con khỏi làm nô lệ tội lỗi, và được tự do làm con cái Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người anh chị em nầy biết nhìn nhận tội lỗi mình. Xin cho họ thoát khỏi quyền lực tối tăm, nhờ sự thương khó và sống lại của Con Chúa. Xin làm cho họ được mạnh sức trong cuộc sống mới. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Chủ Tế: (Chủ Tế xức dầu dự tòng O.S. trên hai bàn tay của người chịu phép rửa tội và đọc) Tôi xưc dầu cứu rỗi cho anh chị em nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Ngài tăng sức mạnh của Ngài cho anh chị em. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

III. Từ Bỏ Tà Thần và Tuyên Xưng Ðức Tin

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, những người con nầy sắp sửa lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội do lòng Chúa mến yêu, và sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Họ sẽ trưởng thành trong Ðức Tin, và chúng ta cùng nhau giúp đỡ họ. Vậy chúng ta hãy nhớ lại phép Rửa Tội của mình mà từ bỏ tội lỗi, và tuyên xưng Ðức Tin vào Chúa Kitô như Hội Thánh tin, chính trong Ðức Tin nầy mà những người anh chị em nầy sẽ được chịu phép Rửa Tội. Vậy để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?

Mọi người: Chúng con từ bỏ.

Chủ Tế: Ðể khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?

Mọi người: Chúng con từ bỏ.

Chủ Tế: Anh chị em có từ bỏ ma quỉ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

Mọi người: Chúng con từ bỏ.

Chủ Tế: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất không?

Mọi người: Chúng con tin.

Chủ Tế: Anh chị em có tin kính Ðức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đã sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết, và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Mọi người: Chúng con tin.

Chủ Tế: Anh chị em có tin kính Ðức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác loài người sẽ sống lại, và sự sống đời đời không?

Mọi người: Chúng con tin.

Chủ Tế: Ðó là Ðức Tin của chúng ta, đó là Ðức Tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng Ðức Tin ấy trong Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Mọi người: Amen.

Chủ Tế: Vậy anh chị em có muốn cho những người nầy được rửa tội trong Ðức Tin mà tất cả chúng ta vừa tuyên xưng không?

Mọi người: Chúng con muốn.

 1. Trao Tấm Áo Trắng

Chủ Tế: Anh chị em đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng nầy là dấu chỉ tước vị mới của anh chị em. Anh chị em hãy giữ nó tinh tuyền cho đến cõi sống trường sinh.

Mọi người: Amen.

(Chủ Tế trao chiếc áo trắng cho người chịu phép rửa tội và người đỡ đầu mặc áo trắng cho tân tòng).

 1. Trao Nến Sáng

Chủ Tế: (Chủ Tế cầm lấy hoặc chạm tới nến phục sinh và nói) Người đỡ đầu hãy tiến lại trao nến sáng cho người tân tòng.

Người đỡ đầu tiến lại thắp nến từ cây nến phục sinh và trao cho người tân tòng.

Chủ Tế: Anh chị em đã được Chúa Kitô soi sáng. Hãy bước đi như con cái của sự sáng, và giữ cho ngọn lửa Ðức Tin luôn sống động trong lòng, để khi Chúa Kitô đến, anh chị em được ra đón Ngài với toàn thể các Thánh trên trời.

Mọi người: Amen.

 1. Bí Tích Thêm Sức

Chủ Tế: Khi được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Bí Tích Rửa Tội, anh chị em đã trở nên chi thể của Ngài. Bây giờ anh chị em sắp sửa nhận lãnh Chúa Thánh Thần, được tham dự vào thần trí Chúa ban cho các Tông Ðồ trong ngày lễ Hiện Xuống. Xin cho sức mạnh Chúa Thánh Thần anh chị em sắp lãnh nhận, làm cho anh chị em càng nên giống Chúa Kitô, để trở thành nhân chứng cho sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Ngài, và tăng sức cho anh chị em trở thành những phần tử sống động của Hội Thánh, và xây đắp Nhiệm Thể của Chúa Kitô trong đức tin và đức ái.

Rồi chủ tế đứng chắp tay quay về phía giáo dân nói tiếp.

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha toàn năng, xin Ngài đổ tràn Thánh Thần của Ngài trên những người con vừa được rửa tội đây, và xức dầu thêm sức cho họ được nên giống Chúa Kitô hơn.

Mọi người lặng thinh cầu nguyện giây lát. Ðoạn chủ tế đặt hai tay trên người chịu phép và đọc:

Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng, là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con, bởi nước và Thánh Thần Chúa đã giải thoát những người con cái Chúa đây khỏi tội lỗi, và ban cho họ sự sống mới. Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa xuống giúp sức và hướng dẫn, và ban cho họ Thần Trí Khôn Ngoan và Thông Hiểu, Thần Trí lo Liệu và Can Ðảm, Thần Trí Suy Biết và Ðạo Ðức. Xin ban cho những người con nầy đầy ơn Kính Sợ Chúa. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Bấy giờ người chịu phép tiến đến trước mặt chủ tế. Còn người đỡ đầu đặt tay phải trên vai người chịu phép.

Chủ Tế nhúng đầu ngón cái tay phải vào dầu Thánh S.C. rồi ghi hình Thánh Giá trên trán người chịu phép mà nói.

Chủ Tế: T… Hãy Lãnh Nhận Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần

Người Chịu Phép: Amen.

Chủ Tế: Bình an của Chúa ở cùng con.

Người chịu phép: Và ở cùng Cha.

VII. Kết Thúc Nghi Lễ

Chủ Tế: Anh chị em thân mến. Những người anh chị em nầy đã được tái sinh, đã được gọi là con cái Thiên Chúa, và được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Giờ đây, trong niềm hân hoan và trong tinh thần nghĩa tử mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như Chúa Kitô đã dạy chúng ta.

(Tất cả mọi người cùng đọc kinh Lạy Cha…)

(Thánh Lễ tiếp tục, không đọc kinh Tin Kính)

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!