Phụng vụSuy niệm ngày thường

THEO ĐUỔI NHỮNG GÌ HỢP VỚI DANH NGHĨA

THEO ĐUỔI NHỮNG GÌ HỢP VỚI DANH NGHĨA

(THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Người, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu: biết tránh mọi điều bất xứng, mà theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.

Theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình, bởi vì, chúng ta đã được tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người.

Theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình, bởi vì, chúng ta là Dân được tuyển chọn, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Bêđa Khả Kính đã nói: Thánh Phêrô đã gọi các dân ngoại là giống nòi được tuyển chọn, vì họ đã tin, để phân biệt họ với những kẻ đã bị loại trừ vì đã loại trừ viên đá sống động. Thánh nhân còn gọi họ là hàng tư tế vương giả, bởi vì, họ đã được kết hợp với thân thể của Đức Kitô ; Người là Vua tối cao, và là Tư Tế đích thực.

Theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình, cho dẫu, chúng ta có bị bắt bớ, bị bách hại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại cuộc tử đạo của thánh Têphanô: Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan, mà Thần Khí đã ban cho ông. Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại việc đám đông tụ họp quanh Đức Giêsu, sau khi người làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no nê. Đức Giêsu đã nói với họ: Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. “Hãy ra công làm việc”, nhưng làm việc gì? Đức Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến. Tin vào Đấng được sai đến, nghĩa là, chấp nhận bị liên lụy, để trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng: đến không phải, để làm theo ý mình, nhưng là, để thực hiện thánh ý Chúa Cha. Thánh ý Chúa Cha là lương thực thường tồn, Đấng vâng phục thánh ý Chúa Cha là Bánh Hằng Sống, ai ăn sẽ được sống muôn đời. Chúng ta là Kitô hữu, là những người thuộc về Đức Kitô, vì thế, căn tính, cung cách hành xử của chúng ta phải mang “thương hiệu” Kitô, nghĩa là, phải hiền lành, khiêm nhường, và vâng phục như Đức Kitô. Ước gì chúng ta biết tránh mọi điều bất xứng, mà theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!