Phụng vụSuy niệm ngày thường

TÌNH YÊU QUAN PHÒNG

TÌNH YÊU QUAN PHÒNG

(THỨ NĂM TUẦN 9 TN NĂM CHẴN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin Chúa đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng ta.

Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, điều đó vượt quá trí hiểu của chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp cho thấy: Sự dữ, đau khổ và chết chóc là mầu nhiệm, con người chẳng bao giờ hiểu thấu, cũng như, con người không thể hiểu biết tường tận mọi bí mật của vũ trụ bao la. Ông Gióp biết là mình bất lực, và từ chốn cao vời, Thiên Chúa nhắc cho ông điều đó. Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này?

Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, vì thế, khi gặp đau khổ, chúng ta đừng dựa vào sự công chính của mình mà chất vấn Chúa: Tại sao lại để mình rơi vào tình cảnh éo le thế này, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả nói: Hội Thánh được dẫn đưa từ đêm tối không tin đến ánh sáng đức tin và, khác nào rạng đông, Hội Thánh rời bỏ bóng tối, để bước vào ngày rực rỡ ánh sáng của Chúa. Tuy nhiên, đang lúc đẩy lùi đêm tối, rạng đông và bình minh đã đón nhận ngày sáng, nhưng ánh sáng còn pha trộn bóng tối. Chúng ta làm những công việc của ánh sáng rồi đó, nhưng trong một số việc, chúng ta đâu đã hoàn toàn thoát khỏi những bóng tối còn rớt lại: Trước thánh nhan Chúa, chẳng có người nào là công chính.

Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, nếu chúng ta theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được ở với Chúa trong vinh quang, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Điều răn đứng hàng đầu là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Đức Giêsu đã tiêu diệt thần chết bằng chính Tình Yêu Tử Nạn: Người đã trút cạn tình yêu, đến nỗi, đổ giọt nước giọt máu cuối cùng trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Chúa Cha đã chẳng tiếc ban Con Một của Người cho chúng ta, thì còn gì mà Người: không muốn ban cho chúng ta. Tất cả những đau khổ, nghịch cảnh trong đời chúng ta đều được soi sáng dưới Mầu Nhiệm Thập Giá: Có đau khổ nào, bằng đau khổ của thập giá; có sỉ nhục nào bằng nỗi nhục của thập giá. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa luôn bao phủ trên chúng ta: Những gì Chúa cho xảy đến, đều sinh ích cho chúng ta, điều này vượt quá trí hiểu của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, ai biết Chúa, thì biết yêu; ai không biết yêu, thì không biết Chúa. Ước gì chúng ta biết sống yêu thương, để cho thấy chúng ta là con cái của Thiên Chúa Tình Yêu. Ước gì chúng ta luôn vững tin rằng: Theo Chúa trong đau khổ, ắt chúng ta sẽ được ở với Chúa trong vinh quang. Ước gì được như thế!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!