Kỹ năng sống

Con lừa và cái bóng

Một lữ khách thuê một con lừa để thồ ông ta tới một nơi xa. Hôm đó trời nóng khủng khiếp, mặt trời chiếu sáng hừng hực, nên người lữ khách dừng lại để nghỉ chân và tìm được chỗ trú khỏi cái nắng dưới cái bóng của con lừa.

Bởi cái bóng chỉ che được cho 1 người, và cả người chủ lẫn người lữ khách đều đòi phần cho mình, một cuộc tranh cãi lớn nổ ra giữa họ, để xem ai là người có quyền được ngồi dưới cái bóng. Người chủ thì khăng khăng rằng ông ta chỉ cho thuê con lừa thôi, chứ không cho thuê cái bóng của nó.

Còn người lữ khách thì khẳng định rằng khi thuê con lừa thì ông ta cũng thuê cả bóng của nó nữa. Cuộc tranh cãi diễn tiến từ bằng miệng sang bằng chân tay, và khi 2 người đàn ông mải mê đánh nhau, thì con lừa bỏ đi mất.

Bài học: Khi tranh cãi về cái bóng thì chúng ta thường để mất cái thực.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!