Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Hiệp hành tại Đại hội Giới trẻ Thế giới – Bản tin Hiệp hành ngày 11.08.2023

Từ ngày 22.2.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Bản tin Hiệp hành để cập nhật hoặc đúc kết các thông tin và tài liệu quan trọng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Sau đây là những bản tin đã được thực hiện:

(Cập nhật lúc 20g50 ngày 11.08.2023)

17. Hiệp hành tại Đại hội Giới trẻ Thế giới

16. Phương thức làm việc tại Đại hội Thượng Hội Đồng Giám mục XVI

15. Thống kê danh sách tham dự viên Đại hội Thượng hội Đồng Giám mục XVI

14. Tóm lược Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng cấp độ hoàn vũ (1)

13 – Ra mắt Tài liệu làm việc Thượng Hội Đồng cấp hoàn vũ

12 – Đức Mẹ Maria và Thượng Hội Đồng

11 – Thượng Hội Đồng kỹ thuật số?

10 – Giáo dân, tu sĩ có được tham gia Thượng Hội Đồng sắp tới?

09 – Họp báo đúc kết giai đoạn châu lục của Thượng Hội Đồng

08 – Linh đạo Hiệp hành là gì?

07 – Kết thúc giai đoạn châu lục THĐ & Linh đạo Hiệp hành

06 – Châu Á gửi gì cho Thượng Hội đồng sắp tới?

05 – Châu Mỹ Latinh bận tâm gì?

04 – Khóa họp Phi Châu ở Ethiopia

03 – Thượng Hội Đồng quan tâm gì ở giai đoạn châu lục?

02 – Khóa họp cấp châu lục – Giáo hội Á Châu

01 – Đừng định trước kết quả cho Thượng Hội Đồng


Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!