Phụng vụTư liệu Phụng vụ

Người Công giáo tham dự Cuộc hành hương Thánh Thể Toàn quốc

Người Công giáo tham dự Cuộc hành hương Thánh Thể Toàn quốc và Đại hội Thánh Thể Toàn quốc có cơ hội lãnh nhận Ơn Toàn Xá

Bài này được đăng trên trang web của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ ngày 9 tháng 4 năm 2024. Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ và thích nghi cho người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

WASHINGTON – Đức Tổng Giám mục Timothy P. Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, “Với lòng biết ơn Đức Thánh Cha mà chúng tôi nhận được Phép lành Tòa Thánh của ngài dành cho những người tham dự Đại hội Thánh Thể Toàn quốc, và tạo cơ hội cho người Công giáo ở nước ta nhận được Ơn Toàn Xá bằng cách tham gia vào các sự kiện Phục hưng Thánh Thể.” Việc cổ võ sự gặp gỡ, khơi dậy sự hoán cải cá nhân và đào tạo môn đệ sẽ là cơ hội cho việc phục hưng cá nhân trong đức tin và hoa trái của Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc và Đại hội Thánh Thể Toàn quốc sẽ được tổ chức vào mùa hè này.

Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc và Đại hội Thánh Thể Toàn quốc là những giờ phút quan trọng trong sáng kiến Phục hưng Thánh Thể kéo dài ba năm của các Giám mục Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Broglio đã yêu cầu Toà Ân Giải (cơ quan trong Giáo triều Rôma chịu trách nhiệm ban phát và sử dụng các Ơn Toàn Xá như cách bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa) rằng Ơn Toàn Xá sẽ được ban cho những người Công giáo tham dự Cuộc hành hương Thánh Thể Toàn quốc. Ngài cũng yêu cầu rằng chính ngài hoặc một vị Giám mục khác được chỉ định để ban Phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn Xá cho các Kitô hữu hiện diện tại Đại hội Thánh Thể Toàn quốc.

Đức Tổng Giám mục Broglio cho biết khi nhận được tin Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã chấp nhận yêu cầu cùa ngài, “Qua những nỗ lực phục hưng trong hai năm qua, chúng ta đã đề cao cuộc hành hương và đại hội nhằm mang đến cho người Công giáo cơ hội trải nghiệm một cuộc phục hưng cá nhân sâu đặm về đức tin vào Bí tích Thánh Thể. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi tìm cách chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô với một thế giới đang rất cần đến Người.”

Ơn Toàn Xá cho Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc

Một sắc lệnh do Tòa Ân Giải ban hành và được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn cho biết rằng Ơn Toàn Xá sẽ được ban cho các Kitô hữu tham dự Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc ở bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 16 tháng 7 năm 2024. Nó cũng sẽ được ban cho những người già cả, bệnh tật, và tất cả những người không thể rời khỏi nhà vì lý do nghiêm trọng và là những người tham gia trong tinh thần Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc, kết hợp lời cầu nguyện, những đau khổ hoặc sự bất tiện của họ với Đức Kitô và cuộc hành hương. Ân xá này được ban theo các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Các tín hữu cũng có thể áp dụng Ơn Toàn Xá này để cầu thay cho linh hồn các tín hữu đã qua đời trong Luyện ngục. Để ghi nhận sự kiện đặc biệt này, Tòa Ân Giải cũng yêu cầu tất cả các linh mục đã được ban cho khả năng giải tội thích hợp, hãy sẵn lòng và quảng đại ban Bí tích Hòa Giải cho tất cả những ai tham dự Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn quốc.

Phép Lành của Đức Thánh Cha với O8n Toàn Xá cho Đại hội Thánh Thể Toàn quốc

Sắc lệnh thứ hai do Tòa Ân Giải ban hành và được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, nói rằng Đức Tổng Giám mục Broglio hoặc một giới chức khác thuộc cấp Giám mục do ngài uỷ nhiệm, sau Hy tế Thánh Lễ, có thể ban Phép lành của Đức Thánh Cha với Ơn Toàn Xá cho các Kitô hữu tham dự Đại hội Thánh Thể Toàn quốc, miễn là họ thực sự sám hối và được thúc đẩy bởi lòng bác ái, nếu các điều kiện thông thường để được lãnh ân xá – Xưng tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng – đã được thoả mãn. Những cá nhân tín hữu, do những hoàn cảnh hợp lý và với ý hướng đạo đức, đã tham dự các nghi thức thánh và nhận được Phép lành của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông, cũng có thể nhận được Ơn Toàn Xá.

Cuộc Phục hưng Thánh Thể Toàn quốc bắt đầu vào Đại Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) năm 2022 và tiếp tục đến năm 2025. Sau đại hội sẽ là “Năm Sai đi Truyền giáo”, trong đó người Công giáo thuộc mọi cấp bậc và hoàn cảnh sống sẽ được sai đi để chia sẻ tình yêu của Đức Kitô mà họ đã nhận được khi gặp gỡ Người qua Bí tích Thánh Thể. Để biết thêm tin tức về sự phục hưng, hành hương và đại hội, vui lòng truy cập https://www.eucharisticrevival.org bằng tiếng Anh và https://phuchungthanhthe.org bằng tiếng Việt Nam.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!