Góc tư vấn

THẮC MẮC VỀ CHUYỆN “TẮM PHẬT”

THẮC MẮC VỀ CHUYỆN “TẮM PHẬT”
HỎI: Đúng hay sai khi một giám mục công giáo có cử chỉ tôn thờ Đức Phật, chẳng hạn như tắm cho tượng Phật? Đó có phải là một cử chỉ thờ cúng trong Phật giáo không? Nếu vậy thì giải thích thế nào về cử chỉ đó của một số giám mục Công giáo?
MAGISTERIUM AI TRẢ LỜI: Lập trường của Giáo hội Công giáo về mối quan hệ thích hợp giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác rất đa dạng và phức tạp, được chứng minh bằng nhiều tài liệu khác nhau của Giáo hội được trích dẫn. Trong khi Giáo hội nhìn nhận sự thật và sự thánh thiện hiện diện trong các tôn giáo khác, Giáo hội cũng kiên quyết đề cao vai trò độc nhất và dứt khoát của Chúa Giêsu Kitô là con đường dẫn đến ơn cứu độ.
Về cử chỉ cụ thể của một giám mục Công giáo “tắm Phật”, điều này được coi là không phù hợp và vi phạm giáo huấn Công giáo. Giáo hội dạy rằng các yếu tố chân lý và thánh thiện trong các tôn giáo khác “không nên nhầm lẫn, thao túng hoặc coi là giống nhau, như thể chúng có thể thay thế cho nhau”.1 Tham gia vào một cử chỉ thờ cúng đối với một bức tượng Phật sẽ được coi làm mờ đi bản sắc và vai trò riêng biệt của Kitô giáo và Phật giáo.
Giáo hội “không bác bỏ điều gì chân thật và thánh thiện” trong các tôn giáo khác, nhưng Giáo hội cũng “chắc chắn làm chứng cho tính mới mẻ của sự mặc khải của Chúa Kitô.”2 Một giám mục Công giáo thực hiện một nghi lễ Phật giáo sẽ không phải là một cách thích hợp để khuyến khích “sự tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn và mối quan hệ tốt đẹp hơn” với các tín ngưỡng khác. Trong khi Giáo hội thừa nhận “sự tốt lành và chân lý được tìm thấy trong các tôn giáo này như một sự chuẩn bị cho Tin Mừng”, thì cuối cùng Giáo hội vẫn coi Chúa Kitô là sự mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa.4 Việc thờ phượng một bức tượng Phật giáo sẽ không phải là cách diễn đạt trung thực giáo huấn Công giáo này. Giáo hội có thể “chân thành tôn kính” “những cách hành xử và lối sống” trong các tôn giáo khác, nhưng công bố Chúa Kitô là “đường, sự thật và sự sống.”5 Một giám mục Công giáo tham gia vào một nghi lễ Phật giáo sẽ bị coi là làm tổn hại đến niềm tin cốt lõi của Kitô giáo.
Tóm lại, cử chỉ của một giám mục Công giáo tắm tượng Phật sẽ bị coi là không phù hợp và vi phạm giáo huấn Công giáo. Nó sẽ được coi là sự mờ nhạt về bản sắc riêng biệt của Kitô giáo và Phật giáo, hơn là một biểu hiện đích thực về cách tiếp cận mang nhiều sắc thái của Giáo hội đối với các tín ngưỡng khác. Giáo hội kêu gọi đối thoại và cộng tác với những người theo các tôn giáo khác, nhưng luôn trung thành với vai trò độc nhất của Chúa Giêsu Kitô là con đường dẫn đến ơn cứu độ.
–––––––––––-
Cước chú:
1. Redemptoris Missio 55
2. Ecclesia in America 51
3. CCC 1208
4. CCC 843
5. Nostra Aetate 2

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!