Phụng vụSuy niệm ngày thường

TIN TƯỞNG VÀ VÂNG PHỤC

TIN TƯỞNG VÀ VÂNG PHỤC

(Ngày 19 tháng 12)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Qua điềm lạ Đức Trinh Nữ sinh con, Chúa đã tỏ cho trần gian thấy Vầng Hồng chiếu tỏa vinh quang Chúa, là chính Đức Giêsu Kitô, và xin Chúa giúp chúng ta biết họp mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn, và một lòng vâng phục thẳm sâu.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: Thiên Chúa muốn dùng việc Người làm đối với Babylon, để nói với một thế giới chỉ tin cậy vào sức riêng của mình, và Người nói cho họ biết: sự khôn ngoan kiêu hãnh của họ, sẽ đưa họ đến chỗ suy vong. Ơn cứu độ đích thực ở bên những người nghèo của Thiên Chúa: những người hằng luôn tin kính và vâng phục thánh ý Người, cho dẫu, họ phải đối mặt với bao thử thách, gian truân.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê đã nói: Người nào không kiêu căng, không tự phụ; người nào sống trong tình yêu của Thiên Chúa, lại biết vâng phục và tạ ơn, người ấy sẽ được Thiên Chúa ban cho vinh quang lớn lao hơn, và được tăng triển cho đến khi nên giống Đấng đã chịu chết vì mình, và họ sẽ không có chi phải sợ, bởi vì, Thiên Chúa sẽ làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Người sẽ đến xét xử và thưởng phạt: chính Người sẽ đến để cứu thoát chúng ta.

Ca Nhập Lễ cho chúng ta thấy: Đấng phải đến sẽ đến, Người không trì hoãn đâu! Và trên khắp cõi bờ, chúng ta sẽ không còn phải sợ, vì chính Người là Đấng Cứu Độ chúng ta. Chính Chúa sẽ cứu độ chúng ta, phần chúng ta là cộng tác với Người bằng lòng tin tưởng toàn vẹn và sự vâng phục thẳm sâu.

Bài đọc một, được trích từ sách Thủ Lãnh, đã cho thấy: nhờ lòng tin tưởng và sự vâng phục của hai vợ chồng ông Manôác, mà ông Samson đã được sinh ra như lời sứ thần loan báo.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 70, vịnh gia đã chúc tụng: Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh Ngài. Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cho thấy: việc Samson và Gioan Tẩy Giả được sinh ra cách lạ lùng là điều báo trước: Đức Kitô là chồi non từ gốc tổ Giêsê, cũng sẽ được sinh ra cách lạ lùng, Người sẽ đến chiêu tập muôn dân dưới cờ hiệu và giải thoát chúng ta. Chính Người là Vầng Đông rực rỡ soi chiếu cho chúng ta.

Trong bài Tin Mừng, sứ thần đã nói với ông Dacaria: Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Khi đi trong đường hầm tăm tối, chúng ta nhìn thấy có một ánh sáng nhỏ phía trước, nếu chúng ta cứ kiên trì, nhẫn nại tiến về phía ánh sáng đó, thì dần dần chúng ta sẽ thoát khỏi bóng tối đang vây bủa chúng ta. Khi đối mặt với những khó khăn, thử thách, chúng ta hãy cứ vững dạ an tâm, bởi vì, như lời Ca Hiệp Lễ hôm nay: Chúa chính là Vầng Đông rực rỡ, tự chốn cao vời sẽ viếng thăm ta, Người sẽ dẫn ta bước vào đường nẻo an bình. Ước gì chúng ta hằng luôn tin tưởng và vâng phục thánh ý Chúa, nhất là, trong những hoàn cảnh éo le, tưởng chừng như không có lối thoát. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!