Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Tòa Thánh bác bỏ việc giáo dân tham dự bầu ứng viên giám mục tại Ðức

Trần Ðức Anh, O.P.

 Tòa Thánh ngăn chặn việc giáo dân tham dự tiến trình bầu giám mục mới tại Tổng giáo phận Paderborn bên Ðức.

Theo hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và nước Ðức trước đây, ba ứng viên giám mục cho Tổng giáo phận Paderborn, do Kinh sĩ đoàn Nhà thờ Chính tòa bầu lên và Ðức Thánh cha tự do quyết định bổ nhiệm.

Theo chiều hướng của Con đường Công nghị mới đây của Công giáo Ðức, 14 giáo dân nam nữ cũng tham gia vào tiến trình chọn lựa giám mục này cùng với Kinh sĩ đoàn. Họ lập danh sách các ứng viên giám mục và gửi tới Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic ở thủ đô Berlin. Họ cũng thỉnh cầu Ðức Sứ thần trao đổi với từng người trong họ về các ứng viên, đồng thời cho họ được tham dự vào cuộc bầu kín, gọi là “bí mật Giáo hoàng” để chọn ứng viên ba giám mục đệ trình lên Ðức Thánh cha.

Nhưng Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, đã gửi thư quyết liệt phủ quyết việc làm này, khẳng định rằng việc tham dự của giáo dân vào việc bầu giám mục là điều không thể được, chiếu theo hiệp định nước Phổ (Prussia) đã ký kết với Tòa Thánh ngày 20 tháng Bảy năm 1933, theo đó không thể nới rộng việc bầu giám mục ngoài các thành viên Kinh sĩ đoàn Nhà thờ chính tòa.

Paderborn là giáo phận đầu tiên ở Ðức tìm cách để giáo dân tham gia vào việc bầu ứng viên giám mục và muốn đi tiên phong trong vấn đề này. Sự phủ quyết của Tòa Thánh cũng sẽ được áp dụng cho các giáo phận khác, ví dụ tại Osnabrueck, nơi Ðức cha Bode, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, mới từ chức. Rút kinh nghiệm từ giáo phận Paderborn, giáo phận này chỉ tham khảo ý kiến giáo dân, nhưng giáo dân không được quyền tham dự cuộc bầu ứng viên của Kinh sĩ đoàn Nhà thờ chính tòa.

Tại tổng giáo phận Bamberg thuộc miền Bavaria, cũng đang trống tòa, nhưng Kinh sĩ đoàn Nhà thờ chính tòa địa phương minh thị bác bỏ việc tham dự của giáo dân trong việc lập danh sách các ứng viên để Ðức Thánh cha bổ nhiệm, chiếu theo hiệp định giữa Ðức và Tòa Thánh.

(KNA 13-4-2023)

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!