Sách tổng hợpThư viện

Trích các đoạn Kinh Thánh hay!

Trích các đoạn Kinh Thánh hay!

Mt3:2
“Anh em hãy sám hi, vì Nước Tri đã gn đến.”

Mt3:3
Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dn sn con đường cho Ðc Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Mt3:10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh qu tt đu b cht đi và quăng vào lửa.

Mt3:11
Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người.Người s làm phép ra cho các anh trong Thánh Thn và la.

Mt4:4
Người ta sng không ch nh cơm bánh, nhưng còn nh mi li ming Thiên Chúa phán ra.

Mt5:13
Chính anh em là mui cho đi. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng. 5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trn gian.

Mt5:17
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thy đến không phi là đ bãi b, nhưng là đ kin toàn.

Mt5:18
Thầy bảo thật anh em, trước khi tri đt qua đi, thì mt chm mt phết trong L Lut cũng không th qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Mt5:23
Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 5:24 thì hãy đ ca l li đó trước bàn th, đi làm hoà vi người anh em y đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

Mt5:28
Ai nhìn người ph n mà thèm mun, thì trong lòng đã ngoi tình với người ấy rồi.

Mt5:29
Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi 5:30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mt mphn thân th, còn hơn là toàn thân phi sa ho ngc.

Mt5:32
Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai ry v là đy v đến ch ngoi tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Mt5:34
Ðừng thề chi cả. Ðng ch tri mà th, vì trời là ngai Thiên Chúa. 5:35 Ðng ch đt mà th, vì đất là bệ dưới chân Người.

Mt5:37
Hễ “có” thì phi nói “có”, “không” thì phi nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Mt5:39
Ðừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai v má bên phi, thì hãy giơ c má bên trái ra nữa.

Mt5:44
Hãy yêu k thù  cu nguyn cho nhng k ngược đãi anh em.

6:1
Khi làm vic lành phúc đc, anh em phải coi chừng, ch có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng.

Mt6:3
Khi b thí, đng cho tay trái biết vic tay phi làm, 6:4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

Mt6:6
Khi anh cu nguyn, hãy vào phòng, đóng ca li, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo.

Mt6:7
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 6:8 Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cn gì, trước khi anh em cu xin.

Mt6:17
Khi ăn chay, nên ra mt cho sch, chi đu cho thơm, 6:18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh.

Mt6:19
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. 6:20 Nhưng hãy tích tr cho mình nhng kho tàng trên tri, nơi mi mt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.

Mt6:21
Kho tàng ca anh  đâu, thì lòng anh  đó.

Mt6:24
Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không th va làm tôi Thiên Chúa va làm tôi Tin Ca được.

Mt6:27
Trong anh em có ai có th nh lo lng mà kéo dài đi mình thêm được dù chỉ một gang không?

Mt6:33
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Mt6:34
Anh em đng lo lng v ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Mt7:1
Anh em đng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.

Mt7:3
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mt ca mình thì li không đ yù tới?

Mt7:7
Anh em c xin thì s được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.

Mt7:9
Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà li cho nó hòn đá?7:10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?

Mt7:11
Nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Người s ban nhng ca tt lành cho nhng k xin Người.

Mt7:13
Hãy qua ca hp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 7:14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

Mt7:16
Cứ xem h sinh hoa qu nào, thì biết h là ai. 7:17 Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.

Mt7:21
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng ch ai thi hành ý mun ca Cha Thy là Ðấng ngự trên trời, mi được vào mà thôi.

Mt7:24
Ai nghe nhng li Thy nói đây mà đem ra thc hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 7:26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, màchng đem ra thc hành, thì ví được như người ngu di xây nhà trên cát.

Mt8:8
Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài ch nói mt li là đy t tôi được khi bnh.

Mt8:20
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có ch ta đu“.

Mt9:12
“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau m mi cn”.

Mt9:13
Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến đ kêu gi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

Mt9:37
Lúa chín đy đng, mà th gt li ít”.

Mt10:16
Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phi khôn như rn và đơn sơ như b câu.

Mt10:19
Khi người ta nộp anh em, thì anh em đng lo phi nói làm sao hay phi nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 10:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Mt10:24
Trò không hơn thy, t không hơn ch. 10:25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun (quỷ), huống chi là người nhà.

Mt10:27
Ðiu Thy nói vi anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra gia ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Mt10:28
Anh em đng s nhng k giết thân xác mà không giết được linh hn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Mt10:32
Phàm ai tuyên b nhn Thy trước mt thiên h, thì Thy cũng s tuyên b nhn ngườy trước mt Cha Thy. 10:33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.

Mt10:42
Ai cho mt trong nhng k bé nh này ung, dù ch là mt chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mt phn thưởng đâu.

Mt11:18
Ông Gio-an đến, không ăn không ung, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. 11:19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”.

Mt11:25
Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giu không cho bc khôn ngoan thông thái biếnhững điều này, nhưng li mc khi cho nhng người bé mn.

Mt11:28
Nhng ai đang vt v mang gánh nng n, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 11:29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Mt12:50
Ai thi hành ý mun ca Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh ch em tôi, là m tôi.

Mt15:8
Dân này tôn kính Ta bng môi bng ming, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Mt16:19
Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cm buc điu gì, trên tri cũng s cm buc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

Mt16:24
Ai muốn theo Thầy, phải từ b chính mình, vác thp giá mình mà theo Ta.

Mt16:25
Ai mun cu mng sng mình, thì s mt; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

Mt17:20
Nếu anh em có lòng tin ln bng ht ci thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.

Mt18:3
Nếu anh em không tr li mà nên như tr em, thì sẽ chng được vào Nước Tri.

Mt18:19
Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 18:20 Vì  đâu có hai ba người hp li nhân danh Thy, thì có Th đy, giữa họ.

Mt18:21
Phê-rô hỏi Ðức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 18:22 Ðức Giê-su đáp: “Thầy không bo là đến by ln, nhưng là đến by mươi ln by“.

Mt19:23
Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 19:2 con lc đà chui qua l kim còn d hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Mt20:26
Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 20:27 Và ai mun làm đu anh em thì phi làm đy t anh em.

Mt20:28
Con Người đến không phi đ được người ta phc v, nhưng là đ phc v và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Mt21:22
Tất cả những gì anh em ly lòng tin mà xin khi cu nguyn, thì anh em s được.

Mt21:42
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.

Mt22:14
Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chn thì ít.

Mt22:21
Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì ca Thiên Chúa, tr v Thiên Chúa.

Mt22:37
Ngươi phải yêu mến Ðc Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hn và hết trí khôn ngươi. 22:39 ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

Mt23:12
Ai tôn mình lên, s b h xung; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Mt23:27
Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người ging như m m tô vôi, bên ngoài có v đp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.

Mt23:37
Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta mun tp hp con cái ngươi li, như gà m tp hp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.

Mt25:35
Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 25:36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.

Mt25:40
Mỗi lần các ngươi làm như thế cho mt trong nhng anh em bé nh nhcủa Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Mt26:34
Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”.

TIN
MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ

Mc5:9
Người hỏi quỉ: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đo binh, vì chúng tôi đông lm.

Mc5:28
Bà tự nhủ: “Tôi mà s được vào áo Người thôi, là s được cu.” 5:29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.

Mc6:4
Ngôn s có b r rúng, thì cũng ch là  chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.

Mc12:43
Bà goá nghèo này đã b vào thùng nhiu hơn ai hết. 12:44 mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống.

Mc14:36
“Aùp-ba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đng theo ý con, mà xin theo ý Cha”.

TIN
MỪNG THEO THÁNH LU-CA

Lc1:38
Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là n tỳ ca Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Lc7:28
Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên k nh nht trong Nước Thiên Chúa còn cao trng hơn Gioan.

Lc7:47
Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.

Lc9:50
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!

Lc9:62
Ai đã tra tay cm cày mà còn ngoái li đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.

Lc10:19
Thy đã ban cho anh em quyn năng đ đp lên rn rết, b cp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.

Lc10:41
“Mác-ta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 10:42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chn phn tt nht và sẽ không bị lấy đi”.

Lc11:24
“Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”. 11:26 Nó lin đi kéo thêm by thn khác d hơn nó, và chúng vào  đó. Rt cuc tình trng ca ngườy li còn t hơn trước”.

Lc12:4
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 12:5 hãy s Ðng đã giết ri, li có quyn ném vào ho ngc.

Lc12:7
Ngay đến tóc trên đu anh em cũng được đếm c ri. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Lc12:20
“Ðồ ngốc! Ni đêm nay, ta s đòi li mng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

Lc12:40
Hãy sẵn sàng, vì chính gi phút anh em không ng, thì Con Người s đến.

Lc12:51
“Anh em tưởng rng Thy đến đ ban hoà bình cho trái đt sao? Thy bcho anh em biết, không phi thế đâu, nhưng là đem s chia r.12:53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”.

Lc13:8
Xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 13:9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông s cht nó đi.

Lc13:30
“Kìa có nhng k đng chót s lên hàng đu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.

Lc14:11
Phàm ai tôn mình lên s b h xung; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Lc14:26
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Lc14:27
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Lc16:8
Con cái đi này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Lc16:10
Ai trung tín trong vic rt nh, thì cũng trung tín trong vic ln; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.

Lc17:1
Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khn cho k làm c cho người ta vp ngã! 17:2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.

Lc17:4
Dù nó xúc phm đến anh mt ngày đến by ln, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phi tha cho nó.

Lc17:6
Nếu anh em có lòng tin ln bng ht ci, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Lc17:17
Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?

Lc18:8
Khi Con Người ngự đến, liu Người còn thy lòng tin trên mt đt nữa chăng?

Lc18:27
Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa.

Lc19:40
H mà làm thinh, thì si đá cũng s kêu lên!

Lc19:46
“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Lc21:8
“Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ.

Lc21:14
Anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 21:15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.

Lc22:18
Từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Ðại Thiên Chúa đến”.

Lc22:19
“Ðây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”.

Lc22:26
Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và k làm đu thì phi nên như người phc v.

Lc22:31
Si-mon, Si-mon ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng go.

Lc22:34
“Này Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy”.

Lc22:35
Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?

Lc22:40
“Anh em hãy cu nguyn ko sa chước cám d“.

Lc22:42
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”.

Lc23:34
“Lạy Cha, xin tha cho h, vì h không biết việc họ làm”.

Lc24:36
Ðức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”

Lc24:49
“Chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy  ltrong thành, cho đến khi nhn được quyn năng t tri cao ban xuống”.

TIN MNG THEO THÁNH GIO-AN

Ga1:1
Lúc khi đu đã có Ngôi Li. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Ga1:3
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chng có gì được to thành.

Ga1:10
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

Ga1:12
Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Ga1:32
Gio-an làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.

Ga1:33
Chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”

Ga2:3
Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giê-su nói với Người: “H hết rượu ri.”

Ga2:4
“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Gi ca con chưa đến.”

Ga2:16
“Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”

Ga2:19
“Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; ni ba ngày, tôi s xây dng li.”

Ga3:5
“Không ai có th vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bi nước và ThKhí.

Ga3:6
Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí.

Ga3:8
Gió mun thi đâu thì thi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu.

Ga3:14
Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy.

Ga3:16
Thiên Chúa yêu thế gian đến ni đã ban Con Mt, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Ga3:17
Người đến thế gian, không phi đ lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Người, mà được cứu độ.

Ga3:18
Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Ga3:19
Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chung bóng ti hơánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.

Ga3:20
Ai làm điu ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 3:21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng,

Ga3:27
Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.

Ga3:30
Người phi ni bt lên, còn Thầy phải lu mờ đi.

Ga3:36
Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời dời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

Ga4:13
“Ai uống nước này, sẽ lại khát. 4:14 Còn ai ung nước tôi cho, s không bao gi khát na. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”

Ga4:21
Ðã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 4:23 Nhưng giờ đã đến – giờ những người th phượng đích ths th phượng Chúa Cha trong thn khí và s tht.

Ga4:24
Thiên Chúa là thần khí, và nhng k th phượng Người phi th phượng trong thn khí và s tht.”

Ga4:34
Lương thc ca Thy là thi hành ý mun ca Ðng đã sai Thy, và hoàn tất công trình của Người.

Ga5:14
Này, anh đã được khỏi bệnh. Ðng phm ti na, ko li phi khn hơn trước!

Ga5:28
Khi giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 5:29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

Ga6:35
Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Ga6:44
Chng ai đến vi tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo ngườy.

Ga6:48
Tôi là bánh trường sinh. 6:49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 6:50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.

Ga6:53
“Nếu các ông không ăn tht và ung máu Con Người, các ông không có s sng nơi mình. 6:54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

Ga6:56
Ai ăn tht và ung máu tôi, thì  li trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

Ga6:63
Thn khí mi làm cho sng, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Ga6:68
Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, b Thy thì chúng con biết đến vi ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Ga7:24
Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh.

Ga7:37
Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. 7:39 Ðức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Ðức Giê-su chưa được tôn vinh.

Ga8:7
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Ga8:11
“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Ga8:34
H ai phm ti thì làm nô l cho ti.

Ga8:36
Con Người có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Ga9:2
Các môn đệ hỏi “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” 9:3 Ðức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyđó xy ra là đ các vic ca Thiên Chúa được t hin nơi anh.

Ga9:39
“Tôi đến thế gian này cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”

Ga9:41
Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chng có ti. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!”

Ga10:14
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên ca tôi và chiên ca tôi biếtôi.

Ga11:21
Cô Mác-ta nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”.

Ga11:25
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

Ga11:33
Thấy Mác-ta khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Ðức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 11:35 và Ðc Giê-su lin khóc.

Ga12:24
Thầy bảo thật anh em, nếu ht lúa gieo vào lòng đt không chết đi, thì nó vtrơ tri mt mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ga12:25
Ai yêu quý mng sng mình, thì s mt; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

Ga12:32
Phần tôi, một khi được giương cao lên khi mt đt, tôi s kéo mi người lên với tôi.

Ga12:40
Thiên Chúa đã làm cho mắt chúng ra đui mù và lòng chúng ra chai đá, kẻo mắt chúng thấy và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành!

Ga13:6
Phê-rô liền thưa: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 13:9 “Vậy, thưa Thầy, xin c ra, không nhng chân, mà c tay và đu con na.

Ga13:14
Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phra chân cho nhau.

Ga13:16
Tôi t không ln hơn ch nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.

Ga13:35
Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.

Ga14:2
Trong nhà Cha ca Thy, có nhiu ch ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.

Ga14:6
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Ga14:12
Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm nhng vic ln hơn na.

Ga14:13
Bt c điu gì anh em nhân danh Thy mà xin, thì Thy s làm.

Ga14:15
Nếu anh em yêu mến Thy, anh em s gi các điu răn ca Thy.

Ga14:16
Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người s ban cho anh em mt Ðng Bo Tr khácđến ở với anh em luôn mãi.

Ga14:17
Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người

Ga14:27
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

Ga15:1
Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.

Ga15:2
Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người ct ta cho nó sinh nhiu hoa trái hơn.

Ga15:8
Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Ga15:12
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em

Ga15:13
Không ai có tình thương nào cao c hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

Ga15:15
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thy gi anh em là bn hu.

Ga15:16
Không phi anh em đã chn Thy, nhưng chính Thy đã chn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái,

Ga15:18
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rng nó đã ghét Thy trước.

Ga15:19
Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thy đã chn, đã tách anh em khi thế gian, nên thế gian ghét anh em.

Ga15:20
Tôi t không ln hơn ch nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.

Ga15:26
Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.

Ga16:7
Thy ra đi thì có li cho anh em. Thật vậy, nếu Thy không ra đi, Ðng Bo Tr s không đến với anh em.

Ga16:8
Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.

Ga16:21
Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui.

Ga16:24
Nhân danh Thầy, c xin đi, anh em s được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

Ga17:15
Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn gi h khi ác thn.

Ga18:11
Hãy xỏ gươm vào bao. Chén đắng Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?”

Ga19:26
Ðức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 19:27 Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh.”

Ga19:30
“Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gc đu xung và trao Thn Khí.

Ga20:21
Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.

Ga20:22
Anh em hãy nhn ly Thánh Thn. 20:23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.

Ga20:27
Người bảo Tô-ma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðng cng lòng na, nhưng hãy tin.

Ga20:29
Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay nhng người không thy mà tin

Cv1:4
Ðức Giê-su truyn cho các ông không được ri khi Giê-ru-sa-lem, nhưng phở li mà ch đi điu Chúa Cha đã ha, 1:5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

Cv 1:14
Tất cả các ông đu đng tâm nht trí, chuyên cn cu nguyn cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Ðức Giê-su, và với anh em của Ðức Giê-su.

Cv2:1
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,2:2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 2:3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 2:4 Và ai ny đu được tràn đơn Thánh Thn, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

Cv2:17
Trong nhng ngày cui cùng, Ta s đ Thn Khí Ta trên hết thngười phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Cv2:18 Trong nhng ngày đó, Ta cũng s đ Thn Khí Ta c trên tôi nam t n ca Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn.sứ.

Cv2:38
“Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.

Cv3:6
Ông Phê-rô nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!”

Cv4:31
Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai ny đu đượtràn đy Thánh Thn và bt đu mnh dn nói li Thiên Chúa.

Cv5:19
Ban đêm thiên sứ của Ðức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: 5:20 “Các ông hãy đi, vào đứng trong Ðền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.”

Cv8:15
Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. 8:16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 8:17 Bấy giờ hai ông đt tay trên h, và h nhn đượThánh Thn.

Cv8:18
Ông Si-mon thấy khi các Tông Ðồ đặt tay, thì Thánh Thần được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các ông 8:19 và nói: “Xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được Thánh Thần.”

Cv8:36
Tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? 8:37 Ông Phi-líp-phê đáp: “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám thưa: “Tôi tin Ðức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.” 8:38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan.

Cv9:3
Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Ða-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 9:4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, ti sao ngươi bt b Ta?

Cv10:14
Phê-rô thưa: “Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch.” 10:15 Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: “Nhng gì Thiên Chúa đã tuyên b là thanh sch, thì ngươi ch gi là ô uế.”

Cv10:44
Phê-rô còn đang nói nhng điu đó, thì Thánh Thn đã ng xung trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa.

Cv11:15
Tôi va mi bt đu nói, thì Thánh Thn đã ng xung trên h, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. 11:16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: `Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.’

Cv12:6
Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. 12:7 Và kìa, thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: “Ðứng dậy mau đi!” Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.

Cv13:3
Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

Cv16:25
Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. 16:26 Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra.

Cv19:2
“Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Ngay c vic có Thánh Thn, chúng tôi cũng chưa h được nghe nói.”

Cv19:6
Khi ông Phao-lô đt tay trên h, thì Thánh Thn ng xung trên h, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.

Cv19:11
Thiên Chúa dùng tay ông Phao-lô mà làm những phép lạ phi thường, 19:12 đến nỗi người ta ly c khăn c áo đã chm đến da tht ông mà đt trên người bnh, và bnh tt biến đi, tà thn cũng phi xut.

Cv20:29
“Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 20:30 Ngay t gia hàng ngũ anh em s xut hinhng người ging dy nhng điu sai lc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng.

Cv20:35
Chúa Giêsu đã dạy: “cho thì có phúc hơn là nhn.”

Rm3:28
Người ta được nên công chính vì tin, ch không phi vì làm nhng gì Ludy.

Rm5:12
Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết.

Rm6:8
Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người

Rm6:13
Anh em đng dùng chi th ca anh em như khí c đ làm điu bt chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa.

Rm6:23
Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Ðức Ki-tô Giê-su.

Rm7:3
Bao lâu chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được tự do không phải giữ luật đó nữa

Rm7:15
Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điu tôi mun, thì tôi không làm, nhưng điu tôi ghét, thì tôi li c làm.

Rm7:19
S thin tôi mun thì tôi không làm, nhưng s ác tôi không mun, tôi lc làm.

Rm8:5
Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. 8:6Hướng đi ca tính xác tht là s chết, còn hướng đi ca Thn Khí là s sng và bình an.

Rm8:8
Nhng ai b tính xác tht chi phi thì không th va lòng Thiên Chúa.

Rm8:13
Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Rm8:14 Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.

Rm8:26
Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cu nguyn thế nào cho phi; nhưng chính Thn Khí cu thay nguygiúp chúng ta, bng nhng tiếng rên siết khôn t. 8:27 Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Rm8:32
Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?

Rm9:15
Ta mun thương xót ai thì thương xót, mun cm thương ai thì cm thương.

Rm9:20
Bn là ai mà dám cãi li Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này?

Rm10:10
Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài ming, mi đượơn cu đ.

Rm10:21
Về dân Ít-ra-en, Isaia nói: Suốt ngày Ta dang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch.11:8 Thiên Chúa đã cho họ một thần khí hôn mê, cho họ mắt để không thấy, tai để không nghe, mãi cho đến ngày nay.

Rm11:33
S giàu có, khôn ngoan và thông sut ca Thiên Chúa sâu thm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Ðường lối của Người, ai theo dõi được!

Rm12:6
Chúng ta có nhng đc sng khác nhau, tuỳ theo ân sng Thiên Chúa ban cho mi người. Ðược ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. 12:7 Ðược ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. 12:8 Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ.

Rm12:14
Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành ch đng nguyra:12:15 vui với người vui, khóc với người khóc.

Rm12:21
Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.

Rm14:4
Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng.

Rm14:17
Nước Thiên Chúa không phi là chuyn ăn chuyn ung, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

Rm15:9
Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

Rm15:11
Muôn nước hi, nào ca ngi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tng Người!

1Cor1:10
Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. 1:13 Thế ra Ðức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?

1Cor1:19
Ta s hu dit s khôn ngoan ca k khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.

1Cor1:25
Cái điên r ca Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan ca loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

1Cor2:10
Chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

1Cor2:11
Không ai biết được nhng gì nơi Thiên Chúa, nếu không phi là Thn Khí ca Thiên Chúa.

1Cor2:14
Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ.

1Cor3:16
Anh em chng biết rng anh em là Ðn Th ca Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?

1Cor3:19
Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bt được k khôn ngoan bng chính mưu gian ca chúng.

1Cor4:20
Nước Thiên Chúa không c tài ăn nói, nhưng  quyn năng.

1Cor6:20
Thiên Chúa đã tr giá đt mà chuc ly anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

1Cor7:4
V không có quyn trên thân xác mình, nhưng là chng; cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ.

1Cor7:23
Thiên Chúa đã tr giá đt mà chuc ly anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm.

1Cor9:24
Trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng.

1Cor10:9
Ta đng th thách Chúa, như một số trong nhóm họ đã thử thách Người và đã bị rắn cắn chết. 10:10 Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách: họ đã chết bởi tay Thần Tru Diệt.

1Cor10:13
Không mt th thách nào đã xy ra cho anh em mà li vượt quá sc loài người; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.

1Cor10:20
Рcúng là cúng cho ma qu, ch không phi cho Thiên Chúa. 10:21 Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được.

1Cor12:1
Tôi không mun đ anh em chng hay biết gì v các ân hu thiêng liêng.

1Cor12:3
Chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói: “Giê-su là đồ khốn kiếp!”; cũng không ai có th nói rng: “Ðc Giê-su là Chúa”, nếu ngườy không  trong Thn Khí.

1Cor12:4
Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 12:5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

1Cor12:7
Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

1Cor12:8
Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 12:9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 12:10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 12:11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.

1Cor14:1
Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát nhng ơn ca ThKhí, nht là ơn nói tiên tri.

1Cor14:12
Vì khao khát nhng ơn ca Thn Khí, anh em hãy tìm kiếm đ được ddào các ân hu đó, nhằm xây dựng Hội Thánh.

1Cor14:18
Tôi cm t Thiên Chúa vì tôi nói các tiếng l nhiu hơn tt c anh em.

1Cor15:14
Nếu Ðc Ki-tô đã không chi dy, thì li rao ging ca chúng tôi trng rng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.

1Cor15:19
N
ếu chúng ta đt hy vng vào Ðc Ki-tô ch vì đi này mà thôi, thì chúng ta là nhng k đáng thương hơn hết mi người.

1Cor15:33
Anh em chớ có lầm: “Chơi vi k xu, người tt cũng ra xu“.

1Cor15:45
Con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. 15:46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó.

2Cor1:22
Chính Thiên Chúa đã đóng n tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.

2Cor3:17
Chúa là Thần Khí, và  đâu có Thn Khí ca Chúa, thì  đó có t do.

2Cor3:18
Chúng ta phn chiếu vinh quang ca Chúa như mt bc gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.

2Cor4:7
Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.

2Cor4:18
Chúng ta không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

2Cor5:13
Chúng tôi có điên, thì cũng là vì Thiên Chúa.

2Cor5:19
Trong Ðức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người.Ngườkhông còn chp ti nhân loi na.

2Cor8:9
Người vn giàu sang phú quý, nhưng đã t ý tr nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

2Cor9:7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.

2Cor11:14
Lạ gì đâu! Vì chính Xa-tan cũng đội lốt thiên thần sáng láng! 11:15 Vậy có gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính.

2Cor12:2
Tôi biết có một người môn đệ Ðức Ki-tô, trước đây mười bốn năm đã đượnhc lên ti tng tri th ba – có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết.

2Cor12:9
Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.

2Cor13:5
Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Ðức Giê-su Ki-tô ở trong anh em sao?

Gl2:6 Thiên Chúa không thiên v ai.

Gl2:16
Chúng ta tin vào Ðức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy.

Gl2:20
Tôi sng, nhưng không còn phi là tôi, mà là Ðc Ki-tô sng trong tôi.

Gl3:14
Nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.

Gl4:6
Ðể chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!”

Gl5:6
Trong Ðức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.

Gl5:9
Một chút men làm cả khối bột dậy men.

Gl5:15
Nếu anh em cn xé nhau, anh em hãy coi chng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!

Gl5:17
Tính xác tht thì ước mun nhng điu trái ngược vi Thn Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt.

Gl5:22
Hoa qu ca Thn Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.

Gl5:24
Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.

Gl5:25
Nếu chúng ta sng nh Thn Khí, thì cũng hãy nh Thn Khí mà tiến bước.

Gl6:8
Ai theo tính xác tht mà gieo điu xu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thn Khí mà gieo điu tt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời.

Ep1:4
Trong Ðức Ki-tô, Người đã chn chúng ta trước c khi to thành vũ tr.

Ep1:13
Trong Ðức Ki-tô, mt khi đã tin, anh em được đóng n Thánh Thn.

Ep2:8
Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.

Ep2:10
Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Ðức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Ep2:16
Trên thp giá, Người đã tiêu dit s thù ghét.

Ep2:22
Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

Ep3:17
Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Ðức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái 3:18 để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 3:19 và nhận biết tình thương của Ðức Ki-tô.

Ep4:7
Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Ðức Ki-tô ban cho.

Ep4:8
Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người.

Ep4:22
Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 4:23 anh em phi đ Thn Khí đi mi tâm trí anh em, 4:24 và phi mc ly con người mi.

Ep4:26
Anh em nổi nóng ư? Ðừng phạm tội: ch đ mt tri ln mà cơn gin vcòn.

Ep4:30
Anh em ch làm phin lòng Thánh Thn ca Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc.

Ep4:31
Ðng bao gi chua cay gt gng, nóng ny gin hn, hay la li thoá m, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.

Ep4:32
Phi đi x tt vi nhau, phi có lòng thương xót và biết tha th cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Ki-tô.

Ep5:5
Không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam thờ ngẫu tượng nào được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Ðức Ki-tô và của Thiên Chúa.

Ep5:11
Ðng cng tác vào nhng vic vô ích ca con cái bóng ti, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng.

Ep5:15
Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,5:16 biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.

Ep5:18
Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.

Ep5:19
Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem c tâm hn mà ca hát chúc tng Chúa.

Ep6:1
Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.

Ep6:4
Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

Ep6:11
Hãy mang toàn b binh giáp vũ khí ca Thiên Chúa, đ có th đng vng trước nhng mưu chước ca ma qu. 6:12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.

Ep6:18
Theo Thn Khí hướng dn, anh em hãy dùng mi li kinh và mi tiếng van nài mà cu nguyn luôn mãi.

Cl4:2
Anh em hãy siêng năng cu nguyn; hãy tnh thc mà cu nguyn và t ơn.

1Tx4:16
Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Ðức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; 1Tx 4:17
rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung.

1Tx5:3
Khi người ta nói: “Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.

1Tx5:4
Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. 5:5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.

1Tx5:14
Hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người.

1Tx5:15
Ðng có ai ly ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.

1Tx5:19
Anh em đng dp tt Thn Khí. 5:20 Ch khinh thường ơn nói tiên tri.

2Tx2:2
Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.

1Tm2:5
Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Ðức Kitô Giê-su.

1Tm4:1
Vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ.

2Tm1:7
Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.

2Tm2:24
Người tôi t Chúa thì không được cãi c, nhưng phi du dàng vi mi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ.

2Tm3:16
Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.

2Tm4:7
Tôi đã đu trong cuc thi đu cao đp, đã chy hết chng đường, đã gi vng nim tin. 4:8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính

Dt2:4
Thiên Chúa chứng thực bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng nhiều quyền năng khác nhau và bằng các ân huệ của Thánh Thần mà Người phân phát tuỳ ý muốn của Người.

Dt4:12
Li Thiên Chúa là li sng đng, hu hiu và sc bén hơn c gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.

Dt4:13
Không có loài th to nào mà không hin rõ trước Li Chúa, tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

Dt6:12
Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa.

Dt8:10
Ta s ghi vào lòng trí chúng, s khc vào tâm khm chúng l lut cTa; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta.

Dt8:12
Ta s dung th nhng điu gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

Dt10:25
Chúng ta đng b các bui hi hp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau.

Dt12:6
Chúa thương ai thì mi sa dy k y, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.

Dt12:29

Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu.

Dt13:8
Ðức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.

Gc1:3
Ðc tin có vượt qua th thách mi sinh ra lòng kiên nhn.

Gc1:12
Phúc thay người biết kiên trì chu đng cơn th thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.

Gc1:13
Khi b cám d, đng ai nói: “Tôi b Thiên Chúa cám d, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.

Gc1:19
Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, 1:20 vì khi nóng gin, con người không thc thi đường li công chính ca Thiên Chúa.

Gc1:23
Ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. 1:24 Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào.

Gc2:24
Nh hành đng mà con người được nên công chính, ch không phi ch nh đtin mà thôi.

Gc2:26
Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đc tin không có hành đng là đc tin chết.

Gc3:8
Cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. 3:9 Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa.

Gc3:16
 đâu có ghen tương và tranh chp,  đy có xáo trn và đ mi th vixu xa.

Gc4:2
Anh em không có, là vì anh em không xin; 4:3 anh em xin mà không được, là vì anh em xin vi tà yù, để lãng phí trong việc hưởng lạc.

Gc4:5
Thn Khí mà Thiên Chúa đã đt trong chúng ta, ước mun đến phát ghen lên.

Gc4:6
Thiên Chúa chng li k kiêu ngo, nhưng ban ơn cho k khiêm nhường.

Gc4:10
Anh em hãy h mình xung trước mt Chúa và Người s ct nhc anh em lên.

Gc5:12
Ðng có th, dù là ly tri, ly đt, hay ly cái gì khác mà thNhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử.

Gc5:13
Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca.

Gc5:14
Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.

Gc5:15
Li cu nguyn do lòng tin s cu người bnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha.

1Pr1:16
Hãy sng thánh thin, vì Thiên Chúa là Ðng Thánh.

1Pr2:2
Như tr sơ sinh, anh em hãy khao khát sa tinh tuyn là Li Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.

1Pr3:9
Ðng ly ác báo ác, đng ly li nguyn ra đáp li li nguyn ra, nhưng trái li, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.

1Pr4:10
Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mi người trong anh em phi dùng mà phc vụ k khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.

1Pr4:18
Nếu người công chính còn khó được cu đ, thì người vô đo, k ti ls  đâu?

1Pr5:5
Thiên Chúa chng li k kiêu ngo, nhưng ban ơn cho k khiêm nhường.

2Pr3:8
Ði vi Chúa, mt ngày ví th ngàn năm, ngàn năm cũng ta mt ngày.

2Pr3:9
Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ.Ngườkiên nhn đi vi anh em, vì Người không mun cho ai phi dit vong.

2Pr3:10
Ngày ca Chúa s đến như k trm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ.

1Ga1:5
Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào.

1Ga1:9
Nếu chúng ta thú nhn tli, Thiên Chúa là Ðng trung thành và công chính s tha ti cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

1Ga2:4
Ai nói rng mình biết Người mà không tuân gi các điu răn ca Người, đó là k nói di, và sự thật không ở nơi người ấy.

1Ga3:10
Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.

1Ga4:1
Anh em đng c thn khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

1Ga4:2
Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Ðức Giê-su Ki-tô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa.4:3 còn thn khí nào không tuyên xưng Ðc Giê-su, thì không bThiên Chúa.

1Ga 4:4
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Ðng  trong anh em mnh hơk  trong thế gian.

1Ga4:8
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

1Ga5:21
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thn!

Gđ1:20
Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cu nguyn nh Thánh Thn.

Pl1:21
Ðối với tôi, sng là Ðc Ki-tô, và chết là mt mi li.

Pl2:3
Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy ly lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. 2:4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

Pl2:11
Ðể tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

Pl3:7
Nhng gì xưa kia tôi cho là có li, thì nay, vì Ðc Ki-tô, tôi cho là thit thòi.

Pl3:8 Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Ki-tô Giê-su. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tt c như rác, đ đượÐc Ki-tô.

Pl3:13
Tôi ch chú ý đến mt điu, là quên đi chng đường đã qua, đ lao mình v phía trước.

Pl4:4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!

Pl4:6
Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.

Pl4:19
Thiên Chúa ca tôi s tho mãn mi nhu cu ca anh em mt cách tuyt vi, theo sự giàu sang của Người trong Ðức Ki-tô Giê-su.

Kh15:9
Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điu hát cung đàn ca mng danh thánh Chúa.

Kh15:11
Muôn nước hi, nào hãy ca ngi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!