Phụng vụSuy niệm ngày thường

CÕI VINH QUANG BẤT DIỆT

CÕI VINH QUANG BẤT DIỆT

(THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng Bí Tích Thánh Tẩy mà cho chúng ta được tái sinh và thông phần vào sự sống của Chúa, giờ đây, chúng ta được trở nên công chính, đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Xin Chúa thương nâng đỡ phù trì, và dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt.

Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt, đây là một lời hứa chắc chắn, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Dựa vào lời ngôn sứ và hy vọng vào hạnh phúc tương lai, Dân Thiên Chúa tiến về Thành Thánh để gặp Đấng là Đầu và Cuối, là Sao Mai sáng ngời: Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đavít, là Sao Mai sáng ngời. Thần Khí và Tân Nương nói: “Xin Ngài ngự đến!” Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Hãy lắng tai và đến với Ta. Ai nghe, hãy nói: “Xin Ngài ngự đến!” Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!

Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt, nhưng, trước đó, chúng ta sẽ phải trải qua những thử thách, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã nói: Vì có hai giai đoạn: một là hiện nay, trong cõi đời này, chúng ta phải chịu thử thách gian lao; hai là chúng ta sẽ được yên hàn vui vẻ mãi, nên hai mùa trước Phục Sinh và sau Phục Sinh đã được lập ra cho chúng ta cử hành. Mùa trước Phục Sinh chỉ sự gian lao hiện nay chúng ta đang sống; còn mùa sau Phục Sinh chúng ta đang mừng thì chỉ hạnh phúc sau này chúng ta sẽ được hưởng. Anh em sẽ buồn sầu than khóc, còn thế gian thì sẽ vui mừng, nhưng, ưu sầu của anh em sẽ biến thành hoan lạc.

Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt, đây là ơn cứu độ phổ quát, vì thế, chúng ta phải có nghĩa vụ làm cho tất cả mọi người được vào hưởng vinh quang của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc, thánh Phaolô và các môn đệ hăng say rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại: Sau khi ông Phaolô thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Makêđônia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 99, vịnh gia cũng khao khát cho tất cả mọi người được hưởng ơn cứu độ khi kêu gọi: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Con cái Thiên Chúa luôn bị con cái thế gian bách hại, đây là chuyện thường tình, bởi vì, con cái Thiên Chúa sống giữa thế gian, nhưng, không thuộc về thế gian. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, thuộc về Đức Kitô, cho nên, chúng ta cũng cùng chung số phận với Người là bị thế gian bắt bớ, loại trừ. Theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được ở với Chúa trong vinh quang. Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được tái sinh và thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, giờ đây, chúng ta được trở nên công chính, và đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Ước gì chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa, để Người dẫn đưa chúng ta vào cõi vinh quang bất diệt. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!